Låt oss förenkla er tillvaro

Vi bokför alla affärshändelser så att du kan fokusera på din kärnverksamhet. Digitala lösningar gör
det enkelt att löpande förse oss med de underlag vi behöver och återkommande avstämningar
garanterar en hög kvalitet.

Om du har personlig assistans och har valt att anställa dina assistenter privat så har vi erfarenhet av att hjälpa dig som och anordnare med lönehantering, rapportering till Försäkringskassan och övrig administration.

Vi tar hand om dina deklarationer av t ex moms och arbetsgivaravgifter och ser till att de alltid
lämnas in i tid. Vi kan även sköta privata deklarationer och bilagor.

Vi har smidiga betallösningar via filöverföring som förenklar för er. Attestflöde gör att ni fortfarande
har kontroll över era betalningar.

Lönehantering är komplicerat. Med vår hjälp får du och dina anställda korrekta lönebesked samt
underlag för redovisning av skatter och arbetsgivaravgifter.

Verksamhetsårets avslutas alltid med ett bokslut. Det gäller även enskild näringsverksamhet. Bokslut
ger en samlad bild av hur året har gått och är ett viktigt dokument för er själva och utomstående
intressenter.

Nästan alla beslut baseras på ekonomiska underlag. Med god kunskap om er verksamhet kan vi bistå i den processen och förse er med relevanta beslutsunderlag. Vi är helt oberoende och har alltid ert företags bästa som utgångspunkt.